voor regels die werken in het  
sociaal domein
sociaal domein
voor regels die werken in het  
voor regels die werken in het  
sociaal domein

In het sociaal domein is veel geregeld, maar de 

regels zijn voor veel inwoners een black box.

Ze zijn vaak slecht toegankelijk, ingewikkeld en worden in de praktijk vaak als ‘afvinklijstje’ gebruikt. Het wordt tijd dat de regels worden teruggebracht tot hun essentie: hulpmiddelen om de doelen van het sociaal domein te bereiken. Leesbaar en toegankelijk. Niet meer dan nodig.  

Regels die ruimte geven om maatwerk te leveren.

Of het nou om werk en inkomen gaat, meedoen aan de samenleving, schuldhulp of gezond en veilig opgroeien, ik ben uw partner om samen met u te zoeken naar vernieuwing van uw regels.

Regels die
ruimte geven

Wie ik ben

Waarom doen we het zo? Kan het niet anders? Dat zijn de vragen die ik me geregeld stel, als ik beleidsmatige of juridische vraagstukken op moet lossen. Na een lange periode als vakjurist en beleidsadviseur voor allerlei organisaties te hebben gewerkt, ervoer ik een steeds sterker wordende drang om bij te dragen aan de vernieuwing van het sociaal domein.  

Hoe kan ik gemeenten helpen inwoners beter te bedienen?

Dat is een belangrijke reden geweest om zelfstandig adviseur te worden. Ik profiteer daarbij van mijn ervaringen als coach, onderzoeker en docent aan een HBO-instelling en functies bij een aantal maatschappelijke organisaties. Dat helpt me om breder én verder te kijken dan het juridisch domein. Meer weten over mijn achtergrond en werkervaring? Klik hieronder op de knop.

Voorbeelden

Modelverordening sociaal domein Stimulansz

“Het zou toch anders moeten kunnen”, zeiden we tegen elkaar, toen we medio 2017 bij Stichting Stimulansz over verordeningen spraken. De rest is geschiedenis. Ik heb de verordening in opdracht van en samen met het team van Stimulansz samengesteld. Vanuit mijn rol als hoofdredacteur heb ik de meeste teksten ingebracht. De samenvatting bij ieder hoofdstuk en de opsomming van kernwaarden per hoofdstuk zijn eveneens van mijn hand.

Verordening sociaal domein Kampen

In de gemeente Kampen heb ik de samenstelling van de Kampense verordening sociaal domein verzorgd. De omgekeerde verordening van Stimulansz vormde daarvoor de basis. Ik heb ook het ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces begeleid. De gemeenteraad van Kampen heeft op 1 november 2018 de verordening als hamerstuk vastgesteld.

Beleidsregels budgetbeheer Kampen

Voor de gemeente Kampen heb ik een aantal beleidsregels herschreven, zoals de Beleidsregels budgetbeheer. Ik heb besloten de ‘overwegende dat…’-stijl te verlaten en de beleidsregels meer in verhalende vorm te gieten. De beleidsregels kunnen daardoor als voorlichtingsmateriaal worden meegegeven aan inwoners, zonder dat de essentie verloren gaat: een document waaruit de beleidskeuzes van B&W van Kampen blijken.

Verzamelverordening werk en inkomen Zutphen

Voor de gemeenten Zutphen en Lochem heb ik een verzamelverordening werk en inkomen ontworpen. Regels zijn gebundeld en begrijpelijker geformuleerd. Ik ben er ook in geslaagd een aantal technische én inhoudelijke verbeteringen te realiseren. De uitvoering van de gemeentelijke taken rondom werk en inkomen is daardoor vereenvoudigd.

Wat is mijn aanbod?

Mijn rol kan o.a. de volgende zijn:

Hoe ga ik te werk?

Allereerst bespreek ik met u de wensen, beelden en verwachtingen. Wat moet het eindresultaat zijn? Gaat het om vernieuwing van één of meer regelingen, dan start ik met een inventarisatie van de aandachtspunten (quick scan). Ik betrek daarbij de wensen vanuit de organisatie. Dat leidt tot een plan van aanpak, dat duidelijk maakt wat ik ga opleveren, op welke manier ik dat wil bereiken, wie welke rol daarbij heeft en binnen welke termijn het project wordt afgerond. Nadat het plan van aanpak is vastgesteld, ga ik aan de slag. Tussentijds rapporteer ik over de voortgang van het project.

Een project is altijd een vorm van maatwerk, omdat iedere organisatie anders is.

Mijn betrokkenheid kan ook meer ‘op afstand’ zijn. De projectleiding ligt dan bij de organisatie zelf. Mijn rol is dan vooral gericht op het aanleveren van teksten, in overleg met vakspecialisten, en op de coaching van de (interne) projectleider. 

Partners

Ik werk graag samen met andere organisaties in het sociaal domein. De vraagstukken zijn vaak te complex om alleen op te lossen. Ik heb goede ervaringen met o.a.:

Referenties

Waar sta ik voor?

Ik sta voor wat ik doe. Wat ik doe heeft alles te maken met wie ik ben.
Mijn missie sluit daarop aan:

Ik wil regels maken die werken. Eenvoudige regels die doen wat nodig is en aansluiten bij de doelen van het sociaal domein. Regels die goed leesbaar en goed uitvoerbaar zijn. Ik geloof in nieuwe vormen van regelgeving die dichtbij de leefwereld van inwoners staan, want de regels zijn er voor de mensen, niet andersom.

Kernwaarden

Oplossingsgericht

Voor ieder probleem is er een oplossing, maar soms moet het denken om. Ik denk graag mee op zoek naar innovatieve oplossingen voor weerbarstige knelpunten.

Verbinden

Werken doe je samen. Samen kom je tot de beste resultaten. Binnen en buiten worden verbonden, andere disciplines betrokken. Dat geeft een betere uitkomst.

Kwaliteit

Kwaliteit vrolijkt op. Dat geeft me energie. Iets bedenken wat mensen blij maakt. Kennis combineren met vaardigheden. Aansluiten bij wensen en behoeften. Oplossingen die werken.

Inwoner centraal

Het belang van inwoners staat centraal. Daar doen we het voor. Wat je bedenkt moet werken in de praktijk en leiden tot betere dienstverlening.


Creatief en innovatief

Soms doe je wat je doet, omdat je het al jaren doet. Maar het kan vaak ook anders. Vastgeroeste vragen vragen om een andere aanpak, om creativiteit en verfrissende invalshoeken.

Contact

Laten we samenwerken